FATIMAH AZ-ZAHRA  

Beliau adalah Putri ke-4 Rasulullah SAW dengan Bunda Khadijah RA. Wanita mulia ini di beri nama oleh Rasulullah SAW Fatimah dengan gelar Az-Zahra (yang bersinar wajahnya). Selain itu Fatimah juga bergelar Ummu Abiihaa (Ibu bagi Ayahnya)  Fatimah lahir pada masa 5 tahun sebelum Ayahnya diangkat menjadi Rasul. Fatimah sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Fatimah tumbuh dan besar dalam didikan dan bimbingan Rasulullah SAW dan Bunda Khadijah RA dengan ajaran akhlaq yang mulia dan penuh dengan kasih sayang serta mendapatkan contoh suri tauladan yang sempurna, sehingga Fatimah pun tumbuh menjelma menjadi sosok wanita yang selalu menjaga kesucian dan kehormatan diri dan keluarganya serta berakhlaq mulia dan terpuji. 

Ketika Ayahnya diangkat menjadi Rasul, Fatimah menjadi saksi pembangkangan kafir Quraisy terhadap apa yang dibawa oleh ayahnya.Fatimah selalu menemani, membantu, dan melindungi ayahnya. Fatimah pernah menyaksikan `Uqbah ibn Abi Mu`ayt menaruh isi perut binatang di punggung Rasulullah saat sedang sujud. Sambil menangis, Fatimah lari dan membersihkan kotoran tersebut dari punggung Rasulullah. Berbagai ujian hidup telah dilalui Fatimah dengan tegar dan bersahaja. Fatimah juga ikut merasakan penderitaan akibat pemboikotan yang dilakukan kaum kafir Quraisy. Penderitaan dan kesedihan Fatimah semakin lengkap ketika Ibundanya Khadijah ra jatuh sakit dan meninggal. Fatimah pun dengan setia mendampingi ayahnya dan menggantikan peran Ibundanya, oleh karena itulah Fatimah di gelari dengan Ummu Abiihaa.  Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib setelah lamaran Abu Bakar dan Umar untuknya ditolak oleh sang ayah.

Ali bin Abi Thalib adalah seorang laki-laki sholih yang cerdas, kesatria dan penuh keberanian. Kehidupan rumah tangga Fatimah dan Ali bin Abi Thalib sangat bahagia walupun mereka hidup dalam kekurangan dan kerja keras Fatimah memberi ayahnya cucu yang sangat disayangi oleh Rasulullah SAW yaitu Hasan, Husein, Zainab, Ummu Kultsum dan Muhsin yang meninggal ketika masih kecil Fatimah wafat kurang lebih 6 bulan setelah Rasulullah SAW wafat dalam usia 27 tahun. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatNya Fatimah Az-Zahra penghulu wanita penghuni surga.